Litter U

Litter/Kull U


Dam/Mor:  Mainefield's Lily of the Valley

Sire/Far: Langstteich's A'Rover  


Born/Født: 06.05.2022


Name/Navn

Sex/Kjønn

EMS code

Photo/Bilder

Status

Ultra Bright

Girl/Jenta

fs 22

Reservert/ Reserved til Tonny

Ultima Thule

Girl/Jenta

fs

Reservert/ Reserved til Vibeke

Umbrella Magnolia 

Girl/Jenta

ds (23?)

Reservert/ Reserved til Stian

Under the Red Sun

Boy/Gutt

d (23)

Reservert/ Reserved til Ingrid

Unicorn Baby

Girl/Jenta

fs

Reservert/ Reserved til Vibeke


&