Plans/Planer

Plans can always change. Nature has its own way.  Interested in a kitten?


Planer kan alltid endres. Naturen har sine egne veier. Interessert i kattunger?