Litter H

Litter/Kull H


Dam/Mor:   Brasileira SViNdoff

Sire/Far: Langstteich's A'Rover


Born/Født: 25.11.2018


Name/Navn

Sex/Kjønn

EMS code

Photo/Bilder

Status

      Honey

     Hamster

Boy/Gutt

n(s?)

Reservert/ Reserved

for Janne


&