Kittens/Kattunger

STATUS:

Ledig/Available    -Kattungen er ledig/ Kitten  available for sale


På hold/ On hold - noen er interessert i kattungen, men du kan spørre om den/ Someone is interested in the kitten, but feel free to ask about it.

 

Reservert/ Reserved - depositum er betalt/ deposit has been paid.

 

Solgt/ Sold - Kattungen har blitt betalt eller flyttet til sitt nye hjem/ kitten has been paid in full or moved to the new home.


Blir hjemme/ Stay with us - Kattungen blir hjemme med oss/ We'll keep kitten for ourself


Under evaluering/ Under evaluation -  Kattungen kan bli ledig snart/ Kitten could be  available soon


Dersom du ønsker og reservere en kattunge fra oss skal du betale inn et reserverings gebyr. Reserverings gebyr tilbakebetales ikke hvis du trekker deg fra kjøpet (unnta situasjon når  vi  ikke kan levere katten). 


Kattunger som blir solgt til kos/utstilling, skal kastreres/steriliseres før de er 6 mnd.

Vi selger avlskatter kun til registerte oppdrettere.