Litter X

Litter/Kull X


Dam/Mor:  (N) Big Kitty Toula

Sire/Far: Langstteich's A'Rover  


Born/Født: 27.10.2022


Name/Navn

Sex/Kjønn

EMS code

Photo/Bilder

Status

X - Blue Cornflower

Girl/Jenta 

g 22 

Solgt/ Sold til Bitta

X - Blue Anemone

Boy/Gutt

a

Solgt/ Sold til Lindy

X - Blue Coral

Boy/Gutt

a

       Link

Solgt/ Sold til Lise

X - Caramel Apple

Girl/Jenta

e 22

Solgt/ Sold til Bitta

X - Crème Caramel 

Girl/Jenta

e 22

Solgt/ Sold til Lise

X - Crème Brûlée

Boy/Gutt

e 22

Solgt/ Sold til  Elena


&