Litter A1

Litter/Kull A1


Dam/Mor:  Fiesta Laveritta*PL

Sire/Far: Langstteich's A'Rover

Born/Født: 15.11.2023

Name/Navn

Sex/Kjønn

EMS code

Status

Amber Dreams

Girl/Jente

f 22 

Blir hjemme/ Stay with us

Amazing Day

Boy/Gutt

n 22 

Solgt/ Sold til Andre


&